År 1

Termin 1 - (A1)

Nedanstående kurser länkar till uppsala universitets publika kurssidor.

Termin 2 - (A2) www.apotekarprogrammet.n.nu/termin-2

Nedanstående kurser länkar till uppsala universitets publika kurssidor.

 

Säkerhetsföreskrifter inför labbdugga:

Innan laborationskrursen får påbörjas måste laboranten ha genomgått och fått godkänt på ett skriftligt säkerhetsförhör omfattande bl.a. vissa avsnitt av Norin,R."Elementär kemisk laboratorieteknik".

Skyddsglasögom skall användas vid alla laborationsmonent!

Alla kemikalier är gifter!

  • Kemikalier får ej förvaras i omärkta kärl.
  • konc. syror och baser, giftiga,explosiva,eldfarliga och illaluktande kemikalier ska hanteras i dragskåp.
  • Slaskhantering!

OBS! utspillda kemikalier ska omedelbart omhändertas. Spola med vatten och torka upp (dock ej om risk för häftig reaktion med vatten

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)